Op de plaats van het huidige centraal station van Utrecht komt een moderne OV terminal. De huidige stationshal is ooit gebouwd voor 35 miljoen reizigers per jaar, dat zal de komende jaren stijgen naar 100 miljoen per jaar.

Utrecht CS is hiermee het belangrijkste reizigers knooppunt van Nederland. Paesch Vastgoed heeft in opdracht van Advin/Prorail samen met een team van specialisten het bouwkundig bestek voor dit omvangrijke project getoetst. Een intensief traject dat in een korte periode de nodige opbouwende kritieken voor de opstellers van het bestek heeft opgeleverd. Hiermee zullen de bouwplannen op effectievere wijze aan de markt aangeboden kunnen worden.