In opdracht van Ymere Amsterdam heeft Paesch Vastgoed zorggedragen voor de aannemersselectie voor de grootschalige renovatie van 176 woningen in de Haarlemse wijk Bavodorp.

Bij de pitch die hiervoor gehouden werd, zijn 3 aannemers gevraagd om een plan van aanpak in te dienen voor de eerste acht proefwoningen. Van Lith Bouwbedrijf uit Beverwijk heeft deze pitch gewonnen, met name vanwege de bouwmethode die is voorgesteld. Bij deze bouwmethode blijven de gevels staan en wordt een geheel nieuw casco met cellenbeton elementen (wanden en vloeren) in de woning geplaatst. Deze methode was tot dit project nooit eerder in Nederland toegepast.

Vanwege de positieve ervaringen met de 8 proefwoningen is inmiddels ook gestart met de overige woningen.