Paesch Vastgoed ontwikkelt bouwprojecten

Paesch Vastgoed ontwikkelt bouwprojecten. De ene keer vanaf het eerste initiatief, de andere keer tijdens het laatste traject tot aan de start van de bouwwerkzaamheden. In opdracht van derden en voor eigen rekening en risico. Soms vanuit een algemene sturende rol als gedelegeerd planontwikkelaar, soms juist vanuit een bouwtechnische benadering als projectleider. Paesch Vastgoed heeft mede door deze verschillende benaderingen aan zeer uiteenlopende projecten een zinvolle bijdrage geleverd.

Onze diensten:

  • Projectmanagement ( i.o.v. ontwikkelaars, gemeentes en corporaties)
  • Projectleiding (i.o.v. aannemers, adviesbureaus, corporaties)
  • Gedelegeerde ontwikkeling (i.o.v. ontwikkelaars en particuliere grondeigenaren)

Projecten1 / 3

Paesch
VastgoedProjectmanagement, ontwikkelen van bouwprojecten